Reglement

1. Deelnemers
De wedstrijden worden gespeeld door viertallen. Een team kan uit maximaal acht spelers bestaan, vier basisspelers die tenminste 50% van de wedstrijden voor het team uitkomen en vier reservespelers. Alle opgegeven spelers dienen werkzaam te zijn in het bedrijf dat zij vertegenwoordigen, dan wel het bedrijf te hebben verlaten wegens vervroegde uittreding of pensionering. Uiterlijk woensdag 23 september 2015 dienen de namen (en indien van toepassing de ratings en KNSB-nummers) van de deelnemers bij de wedstrijdleiding bekend te zijn. Tevens wordt daarbij vermeld wie als teamleider zal optreden.

2. Opstelling van de teams
Tien minuten voor aanvang van een speelronde meldt de teamleider de opstelling van zijn team voor die ronde schriftelijk aan de wedstrijdleider. Deze opgave omhelst de namen van de spelers die voor het team gaan uitkomen in deze ronde. De ingediende opgave is voor die ronde bindend.

3. Spelregels
Er wordt gespeeld volgens de FIDE-Regels voor het Schaakspel (laatste Nederlandse vertaling uitgebracht door de KNSB). Speeltempo: 15 minuten + 5 sec toegevoegde tijd per zet.

4. De indeling
Er wordt ingedeeld volgens het Zwitsers op weerstandpunten, overeenkomstig de laatste versie van de KNSB. Voor de indeling van de eerste ronde geldt evenwel de volgende regeling; alle teams worden gerangschikt naar speelsterkte volgens de laatste bekende rating. Alleen de rating van de vier spelers met de hoogste rating wordt daarbij in aanmerking genomen en voor die spelers waarvan geen rating bekend is wordt deze gesteld op 1700. De teams worden vervolgens in twee groepen ingedeeld, waarbij in de eerste groep de teams met de hoogste som van de ratings en in de tweede groep die met de laagste som van de ratings. Door loting wordt daarna vastgesteld met welke teams uit de tweede groep die van de eerste groep gepaard zullen worden.

5. Speelronden
Het Kampioenschap zal worden verspeeld in zeven ronden. De eerste ronde vangt aan om 10:00 uur. Einde ongeveer 17:15 uur. De teamleiders dienen voor de eerste ronde aanwezig te zijn om 9:45 uur i.v.m. de loting.

6. Eindranglijst
Na de laatste ronde wordt een ranglijst opgesteld waarbij de teams gerangschikt worden naar het aantal behaalde matchpunten. Indien dit aantal gelijk is wordt de volgorde bepaald door het aantal bordpunten. Als ook dit gelijk is wordt de volgorde bepaald door de hoogte van het aantal weerstandpunten en indien ook dan een gelijk resultaat wordt verkregen zal de volgorde worden vastgesteld met behulp van de methode van de progressieve score, waarbij de laagste uitkomst voorrang heeft boven een hogere. Indien de toepassing van bovenstaande methodiek geen beslissing brengt ten aanzien van de eerste plaats wordt de titel gedeeld.

Gebaseerd op het raamreglement dat is vastgesteld door het algemeen bestuur van de KNSB, 1 juli 2014